Jiangongyu Islet, Fujian, Taiwan
Jiangongyu Islet, Fujian