Sakurajima, Kagoshima, Japan
Sakurajima, Kagoshima