Kabukicho, Shinjuku, Tokyo, Japan
Kabukicho, Shinjuku, Tokyo