Kirillovka, Zaporozhye region, Biryuchiy Hotel

Ukraine
Something gone wrong
Interval (left: 10 )