Zaporizhzhya, Zaporozhye region, Shevchenko Boulevard

Ukraine