Zaporozhye region, Zaporizhzhya, Lenin Prospect / Transport square

Ukraine