Zaporozhye region, Zaporizhzhya, Lenin Prospect

Ukraine