Kamchatka Peninsula, Kamchatka Krai, Volcano Klyuchevskaya Sopka

Russian Federation
Something gone wrong
Interval (left: 10 )