Kamchatka Krai, Kamchatka Peninsula, Volcano Avachinskaya Sopka

Russian Federation
Something gone wrong
Interval (left: 10 )